TIETOSUOJASELOSTE SEKÄ EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Päivitetty viimeksi: Maaliskuu 2022

Tällä sivulla kerromme Katve Camping Oy:n (jäljempänä myös "Katve") tietosuoja- ja evästekäytännöstä. Pyydämme palvelumme ja nettisivujemme käyttäjiä tutustumaan oheiseen informaatioon huolellisesti.

TIETOSUOJA- JA EVÄSTEKÄYTÄNTÖ TIIVISTETYSTI

Voisimme luetella tässä monimutkaista lakitekstiä ja kuluneita fraaseja siitä, miten luottamuksesi on meille tärkeää ja olemme sitoutuneet työskentelemään yksityisyytesi suojelemiseksi. Nämä ovat tottakai meille itsestään selvyyksiä. Meille on yhtä lailla tärkeää, että ymmärrät, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Siksi olemme tiivistäneet sisällön luettavuuden helpottamiseksi:

 • Käsittelemämme tiedot jaetaan A. käyttäjän itsensä antamiin tietoihin B. palveluiden käytöstä saataviin tietoihin C. analytiikasta johdettuihin tietoihin
 • Käytämme tietoja tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun, markkinointiin, tuotekehitykseen ja paremman mainonnan näyttämiseen.
 • Henkilötietoja käsitellään sopimukseen, oikeutettuun etuun, lakisääteiseen velvollisuuteen ja suostumukseen perustuen.
 • Sinulla on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti mm. saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, pyytää tietojesi oikaisua tai poistamista ja peruuttaa suostumuksesi.
 • Sivustomme käyttää evästeitä, joiden avulla takaamme palveluidemme toimivuuden, paremman asiakaskokemuksen ja sujuvuuden.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Katve on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain (1050 / 2018), sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

1. Mitä tietoja minusta käsitellään?

Keräämme käyttäjästä kohdassa 2 kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Keräämämme tiedot jaotellaan A. käyttäjän itsensä antamiin tietoihin B. palveluiden käytöstä saataviin tietoihin C. analytiikasta johdettuihin tietoihin. Lisäksi keräämme tietoja erilliseen markkinointirekisteriin.

Käyttäjän itsensä antamia tai käyttäjän henkilökohtaisen tunnistamisen kannalta olennaisia tietoja ovat esimerkiksi:

 • Nimi ja yhteystiedot, kuten, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli, ammatti ja kansalaisuus
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot (laskutus- ja maksutiedot, ml. maksukorttitiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot ja peruutustiedot)
 • Luvat ja suostumukset
 • Muut käyttäjältä kerätyt tiedot

Palveluiden käytöstä saatavia/havainnoituja tietoja ovat esimerkiksi:

 • Käyttö- ja selaustiedot, mainokset, jotka on näytetty, sekä tiedot mainosten klikkaamisesta.
 • Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laite ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava, selaintiedot, IP-osoite, istunnon ajankohta ja kesto sekä käyttöjärjestelmä. Evästeiden kautta pystymme havainnoimaan, emme suoraan tunnistamaan asiakasta eikä evästetieto siten automaattisesti linkity henkilötietoihin, ellei käyttäjä itse anna henkilötietoja, jolloin evästetieto voidaan linkittää henkilöä koskevaksi tiedoksi.
 • Päätelaitteen sijaintitiedot, mikäli käyttäjä on antanut tätä varten nimenomaisen luvan

Palveluiden käytöstä ja analytiikasta johdetut tiedot, joita ovat esimerkiksi:

 • analytiikan avulla pääteltyjä tietoja havaitusta Katveen palvelun tai nettisivujen käytöstä tai esimerkiksi asiakkaan itse antamista tiedoista, kuten kiinnostuksen kohteista tai segmentoinnista

Markkinointirekisterin tiedot:

 • Sähköpostimarkkinointirekisteriin tallennamme sähköpostiosoitteen ja nimitiedon. Sähköpostimarkkinointirekisteriin on mahdollista liittyä erikseen tilaamalla uutiskirjeen tai varauksen yhteydessä erikseen pyydettävällä luvalla/suostumuksella. Sähköpostimarkkinointirekisteriin kerätään tietoja esimerkiksi uutiskirjeiden klikkauksista, tilaajien aktiivisuudesta ja kampanjoiden toimivuudesta. Sähköpostiosoitteen ja nimitiedon poistaminen sähköpostimarkkinointirekisteristä on mahdollista koska tahansa peruuttamalla uutiskirjeen tilauksen.

2. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin.

 • Palvelun toteuttamiseksi ja personoimiseksi. Jotta palvelun toteuttaminen on ylipäätään mahdollista, tarvitsemme esimerkiksi nimesi ja maksutietosi.
 • Tuotekehitykseen ja raportointiin, jotta voimme tarjota paremman käyttökokemuksen ja kehittää tuotteitamme vastaamaan paremmin toiveitasi.
 • Asiakasviestintään, asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin, jotta pystymme esimerkiksi henkilökohtaisesti palvelemaan asiakasta paremmin.
 • Mainonnan kohdentamiseen, jolloin näkisit relevanttia ja sinua kiinnostavaa mainontaa.
 • Lakisääteisten velvollisuuksien toteuttamiseksi, kuten kirjanpitoon, väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja palveluiden jatkuvuuden takaamiseksi.

Henkilötietoja ei käsitellä automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi merkittäviä vaikutuksia käyttäjään.

3. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään?

 • Sopimus: Kun ostat, tilaat tai käytät palveluitamme, käsittelemme tietoja sopimussuhteeseen perustuen. Käsittelemme sopimusta varten vain tarpeellisia, sopimuksen toteuttamisen kannalta oleellisia tietoja.
 • Suostumus: Kun lähetämme sähköisiä markkinointiviestejä lupaasi perustuen tai kohdennamme sinulle mainontaa verkkopalveluissa, perustuu se suostumukseen. Suostumuksen voi koska tahansa peruuttaa.
 • Lakisääteinen velvollisuus: Kirjanpitoa varten laskutustietojen säilyttäminen on tarpeen lain vaatiman ajan verran.
 • Oikeutettu etu: Liiketoiminnan kehittämistä ja hallintaa varten ja asiakkaan etujen toteutumisen kannalta on tarpeen käsitellä tiettyjä henkilötietoja. Punnitsemme aina oikeutettuun etuun perustuvan käsittelyn mahdolliset haitat ja hyödyt asiakkaalle ja minimoimme tunnistettavan henkilötiedon. Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä.

4. Miten tietojani yhdistetään?

Lue lisää kohdasta "Evästeet".

5. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin on tarpeellista kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä noudattaen.

6. Miten henkilötietojani suojataan?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

7. Käsittelettekö arkaluontoisia tietoja?

Käsittelemme arkaluontoisia tietoja, kuten sijaintia vain käyttäjän suostumuksella esimerkiksi sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi tai kohdennetun mainonnan esittämiseksi edellyttäen, että tälle on annettu suostumuksesi.

8. Miten saan lisätietoa tietojenkäsittelystä?

Voit olla yhteydessä meihin yhteystiedot-sivulla olevalla lomakkeella tai kohdassa 13 mainittuun osoitteeseen.

9. Kuka käsittelee henkilötietojani?

Pääasiallisesti vain yrityksemme työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Lisäksi saatamme käyttää alihankkijoita, jolloin pidämme huolta, että käsittelijät noudattavat tätä tietosuojakäytäntöä ja kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä. Alihankkijoita saatetaan käyttää esimerkiksi kirjanpidossa, laskutuksessa, tiedon varastoinnissa, analytiikassa, markkinoinnissa ja maksuliikenteen hoitamisessa.

10. Luovutetaanko tietojani kolmansille osapuolille?

Emme luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa mahdollisissa tapauksissa:

 • Käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa tai meillä on jokin muu laillinen peruste luovutukselle
 • Vaatimuksesta viranomaisille, mikäli kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö niin edellyttää
 • Tuotekehityskumppaneille tai alihankkijoille, mikäli liiketoimintamme kehitys niin edellyttää
 • Tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten
 • Laskutustietoja luovutamme saatavien perimiseksi esimerkiksi viranomaisille tai perintätoimistoille

11. Kerääkö joku muu taho tietoja vierailustani sivustoillanne?

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Katveen ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia, sosiaalisen median palvelujen tarjoajia sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Palveluissamme voi olla käytössä yhteisöliitännäisiä. Esimerkiksi Facebook, Instagram tai muu palvelu voi kerätä tietoa omiin järjestelmiinsä tällaisten yhteisöliitännäisen kautta. Vastaamme toimintamme lainmukaisuudesta vain omalta osaltamme. Käyttäjä voi tutustua tällaisten käyttämiensä kolmansien osapuolten palveluiden ehtoihin kussakin palvelussa. Palvelumme voivat sisältää linkkejä muihin kuin yllämainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivujen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä, vaan pyydämme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin erikseen.

12. Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani?

Sinulla on palvelumme käyttäjänä oikeus:

 • Saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
 • Saada pääsy käsiteltyihin henkilötietoisi ja pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen
 • Pyytää tietojesi oikaisua ja poistoa tai rajoittaa tietojesi käsittelyä
 • Olla joutumatta sellaisen automaattisen päätöksenteon kohteeksi, jolla on oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia sinuun
 • Vastustaa tietojesi käsittelyä oikeutetun edun perusteella, mukaan lukien käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa
 • Saada tieto korkean riskin aiheuttavasta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
 • Peruuttaa henkilötietojesi käsittelyyn annettu suostumus
 • Valittaa henkilötietojesi käsittelystä valvovalle viranomaiselle

13. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit lähettää tietosuojaan ja tähän tietosuoja- ja evästekäytäntöön liittyvät kysymykset ja tiedustelut sekä reklamaatiot osoitteeseen:

Rekisterinpitäjä:

Katve Camping Oy (y-tunnus 3170855-4)
Verkatehtaankatu 4 as 707, 20100 Turku
info@katve.co
Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: Samuli Taskila

Rekisterinpitäjä vastaa yhteydenottoihin EU:n tietosuoja-asetuksen määräämässä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa yhteydenotosta

Lainmukaisuutta henkilötietojen osalta valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot löydät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

14. Oikeus rekisteri- ja tietosuojaselosteen muutoksiin

Katve pidättää oikeudet tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen muutoksiin. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan käyttäjille.

Evästeet

1. Mikä on eväste ja miksi niitä käytetään?

Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen tai mobiililaitteen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle tai mobiililaitteelle. Aina kun käyttäjän selain hakee sivuston serveriltämme, viesti lähetetään takaisin käyttäjän laitteelle. Javascriptin ja palvelinlokien avulla voimme kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä www-sivujamme käyttäjä on selannut, kenen mainostajan ilmoituksia käyttäjä on sivullamme nähnyt ja klikannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite.

Evästeitä käytetään nopeuttamaan, analysoimaan ja kehittämään sivustoamme ja palveluitamme tallentamalla käyttäjän käyttötietoja ja kohdentaa sivuston käyttäjälle. Voimme käyttää evästeitä tehdäksemme yhteistyötä mainostajien kanssa. Evästeiden avulla voimme näyttää mainoksia esimerkiksi sen perusteella, millä sivuilla käyttäjä on vieraillut aikaisemmin. Voimme auttaa mainostajiamme kohdentamaan mainostaan sellaisille käyttäjille, jotka ovat esimerkiksi vierailleet mainostajamme verkkosivuilla.


2. Evästetyypit, joita käytämme

Evästeet voivat olla ensimmäisen tai kolmannen osapuolen asettamia evästeitä. Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat tämän sivuston asettamia evästeitä, joita vain tämä sivusto voi lukea. Ensimmäisen osapuolen evästeet mahdollistavat sivuston toiminnallisuuden. Niissä on myös webanalytiikkaevästeitä, jotka antavat tietoa siitä, kuinka kävijät käyttävät sivustoa, jotta verkkopalveluja voidaan kehittää. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä yksilöityjä tietoja, joita voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa.

Kolmannen osapuolen evästeet ovat kolmansien osapuolien toteuttamia evästeitä, joita käytetään erilaisiin palveluihin (esimerkiksi verkkosivustojen analysointiin tai mainontaan). Kolmannen osapuolen evästeillä tarkoitetaan ulkopuolisia tahoja, kuten mainosverkostojamme. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa sivuillamme esimerkiksi tarjotakseen kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Evästeet ovat istuntoevästeitä tai tallennettuja evästeitä. Istuntoevästeet luodaan aina, kun vierailet verkkosivustollamme, ja poistetaan, kun poistut verkkosivustoltamme. Tallennetut evästeet tallennetaan laitteellesi tai selaimellesi kussakin yksittäisessä evästeessä mainitun ajan tai kunnes poistat ne.

Lisäksi käytössämme voi olla ns. yhteisöliitännäisiä, joilla voidaan jakaa sivuston sisältöä sosiaalisessa mediassa. Nämä sivustot voivat asettaa omia evästeitään henkilötietojen suojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Tästä pääset esimerkiksi seuraavien sosiaalisen median palveluiden henkilötietojen suojaa koskeviin ehtoihin:

Facebookin tietokäytäntö (https://fi-fi.facebook.com/privacy/explanation)

Twitterin tietosuojaseloste (https://twitter.com/en/privacy#update)

Googlen tietosuojakäytäntö (https://policies.google.com/privacy?hl=fi)

3. Evästeet, joita käytämme

A. Välttämättömät evästeet

 • Tarvitaan verkkosivuston toimintaan.
 • Välttämättömien evästeiden avulla voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen, kun käytät verkkosivustoamme, selaat sivustoamme ja käytät sen ominaisuuksia.

B. Toiminnalliset evästeet

 • Mahdollistavat sivustojen toiminnallisuudet.
 • Käytännössä nämä evästeet pitävät huolen siitä, että sivuston on mahdollista muistaa tietosi, vaikka jatkaisit selailua.

C. Analytiikkaevästeet sekä tuotekehityksen ja liiketoiminnan raportoinnin evästeet

 • Mahdollistavat sivustojen ja sovellusten käyttökokemuksen parantamisen, sekä raportoinnin liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.
 • Näiden evästeiden avulla voimme päätellä mitkä palveluistamme ovat suosittuja ja mitä palveluiden ominaisuuksia käytetään eniten. Tämän datan avulla voimme kehittää palveluita paremmiksi ja myös korjata niissä esiintyviä virheitä.

D. Markkinointi- ja seurantaevästeet (mainonnan raportointi ja kohdentaminen)

 • Mahdollistavat raportoinnin mainostajille siitä, miten usein mainos on nähty, tai onko käyttäjä klikannut mainoksen.
 • Näiden evästeiden avulla pystymme raportoimaan mainoksia ostaneille asiakkaillemme, miten mainonta on suoriutunut, ovatko käyttäjämme esimerkiksi klikanneet mainoksia. Voimme lisäksi näitten evästeiden avulla kerätyn datan pohjalta varmistaa, ettemme näytä käyttäjille useita kertoja samoja mainoksia.
 • Sivustojen käyttöön perustuva kohdennus ja kolmansien osapuolten sivustojen käyttöön perustuva mainonnan kohdennus.
 • Näiden evästeiden avulla pyrimme siihen, että käyttäjämme näkisivät mahdollisimman osuvaa, kiinnostavaa ja juuri heille mieleistä mainontaa.

E. Sosiaalisen median evästeet

 • Käytetään yhdistämään verkkosivusto kolmannen osapuolen sosiaalisen median alustalle.
 • Monet sosiaalisen median evästeet asetetaan lisäosien, widgetien ja jakamispainikkeiden kautta.

4. Kuinka voin vaikuttaa evästeiden avulla kerättyihin tietoihin?

Tyhjentämällä evästeet selaimestasi säännöllisin väliajoin voit vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta sinusta muodostuu tunnistettuun käyttäytymiseen perustuva profiili. Tämä ei lopeta tiedon keruuta eikä digitaalisen mainonnan kohdentamista, vaan nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan kohdennuksen. Tässä selainkohtaisia linkkejä evästeisiin liittyen:

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-GB/kb/278835

Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB

Firefox – https://support.mozilla.org/en-GB/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox

Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

Opera – http://www.opera.com/help/tutorials

Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Evästeiden rajoittaminen voi vaikuttaa kielteisesti verkkosivun toimivuuteen.

Voit estää kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti Your Online Choices -sivuston (http://www.youronlinechoices.com/fi/tietoa-selainkayttoon-perustuvasta-mainonnasta) kautta. Estämisen jälkeen mainokset näkyvät, mutta mainontaa ei valita kiinnostusalueidesi mukaan.

Pidätämme oikeudet tämän tietosuoja- ja evästekäytäntöä koskevan selosteen muutoksiin.